Защо големите компании отново инвестират милиарди в офис площи

Тази статия започна с един случаен въпрос. Инвестират ли компаниите в проучвания на офис площи? Отговорът бе еднозначен. Те инвестират милиарди в офис площи. В този смисъл те инвестират в проучвания, които засягат техния бизнес и психологическите отношения между хората на работното място и инвестират в построяването на офис площи, които да ги изведат в челните позиции в техния бизнес сектор. Нека да видим защо те хвърлят тези пари и какво се случва като резултат.

Все пак, за да не спекулираме, общият сбор от сумите за инвестиции в нови офис площи се измерва в милиарди. От своя страна, всяка компания инвестира в това, от което има нужда за нейното развитие и бизнес успехи. Нека обаче се върнем на основната тема и да видим какво се случва в глобален мащаб!

Новите технологии и либералният подход в правенето на бизнес доведоха до много нови феномени в бизнес средата, и много изследователи се запитаха дали изобщо в близко бъдеще, ще има нужда от офиси и развитие на офис площи, тъй като множество от служителите в компаниите ще могат да работят от вкъщи, без да се налага да стоят в офис по 8 часа. Ето този парадокс се опитват да си обяснят изследователите. Как след като бъдещето ясно показва, че офисите няма да са от съществено значение, големи и малки компании инвестират в уникална офис среда и развитие на офис площи?

Много време ще отнеме отговорът на въпроса чрез научни обяснения, за това ще опишем само обобщенията от множеството изследвания в тази посока. Те се базират на социологически, психологически, антропологически изследвания и на тестове в сферата на поведенческите науки. Ето само няколко от най-важните заключения.

Работата в офис на хора служещи на една идея създава чувство за постижение. Повечето хора са със заложен стремеж към върхови постижения и заедно с това към усъвършенстване на качествата, които водят до тези постижения.

Принадлежност и автономия са други две ключови понятия в изследванията. От една страна хората работят по-добре когато усещат чувство за принадлежност към една идея. От друга страна обаче желанието да не стоиш 8 часа на ден на едно място се засилва. Затова инвестицията в офис площи трябва да намери отговори на тези две човешки стихии. Принадлежността ни се свързва с чистото изначално човешко усещане за общност. В офиса дори в работни отношения хората се стремят към смислени взаимоотношения със себеподобните си. След като имаме зададен работен план, ние работим за него като създаваме връзка с нашите колеги.

Създаването на добра работна среда в трансформираните офис площи създава чувство за принадлежност. То се явява съществената и смислена разлика когато оценяваме дали нашата работа има значение.

Последната брънка в тази качествена и емоционална верига се нарича статус. Когато работим в офис сграда с много колеги, подсъзнателно търсим одобрение и уважение заради нашия труд. Затова е много важни да работим в офис и да усещаме как работната среда ни цени. Нека сега обърнем всички тези съществени човешки характеристики и да ги обърнем в милиарди инвестирано долари в нови офис площи. Тогава лесно ще си отговорим на въпроса.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *