Какво трябва да знаем, преди да посетим нотариус

Едни от най-търсените услуги, касаещи нотариус са:
В случай, че се нуждаете от следните нотариални услуги:
– Подписване и съставяне на нотариални актове за различни видове сделки с недвижими имоти.
– Удостоверяване на подписи, дата и съдържание на представени пред него от страните документи.
– Удостоверява верността на преписи от документи
– Обявяване на саморъчни завещания.
– Приемане за съхранение саморъчни завещания, документи и книжа.
– СКецифични нотариални услуги, спрямо създалата се ситуация.

Причините, поради които да Ви потрябва специфична услуга от нотариус, както и заверение могат да бъдат различни, но предимно когато се сключват договори за наем или за покупко-продажба на имущество например. В други случай, когато да речем трябва да упълномощите свой близък, роднина или колега да ви представлява пред дадена институция, то също ще ви се наложи да заверите своето пълномощно при нотариус.
В търсене на най-подходящият нотариус за вашият конкретен случай, то биха възникнали различни въпроси, които не само вие бихте си задали. Ето някои често задавани въпроси за нотариус, преди да направите своят избор: Как да разберем дали не е измамник? В последните няколко години, немалко случаи на измами с помощта на нотариуси бяха извършени. Особено в по-големите градове, като София и Варна, имаше много чести случаи и то предимно при сделки с имоти. Преди да се доверите на даден нотариус, можете обаче да направите проверка, дали той е регистриран. Всички нотариуси, които не са измамници, трябва да са регистрирани в така наречената Нотариална камара, чиито регистър е обществено достъпен. Друг начин да се предпазите от нотариус измамник е като се доверите на ваши познати, които вече са ползвали услугите на определен нотариус и са останали доволни. Как да изберем нотариус? Изборът на нотариус е отговорна задача и трябва да подходите с много внимание към този въпрос. Можете да се възползвате както от препоръки на ваши близки, така и просто да проверите къде най-близо до вас има нотариална кантора. Така ще си спестите загуба на време в път, а и винаги предварително може да направите справка за главният нотариус, дали е регистриран в камарата. Какви са цените на нотариалните услуги? Важно е да знаете, че всички цени на нотариални услуги са законово определени и регламентирани. Ето защо, добре е да се поинтересувате колко би струвала конкретна услуга, преди вече да отидете на място в нотариалната кантора и да останете изненадани.
Нещо важно! Нотариално заверени документи трудно можете да направите в почивни и празнични дни! Е, в по-големите градове работят и извърнредно нотариуси, но цените са по-високи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *